Giá trị thương hiệu của mỗi quốc gia là bao nhiêu?

Thương hiệu quốc gia của Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu thế giới với lần lượt 25.900 tỷ USD và 12.800 tỷ USD năm 2018...

Cũng giống như doanh nghiệp, "nhận thức về thương hiệu" của một quốc gia và vùng lãnh thổ có ảnh hưởng lớn đến triển vọng kinh tế của quốc gia, vùng lãnh thổ đó. Theo Báo cáo Thương hiệu Quốc gia (Nation Brands Reports) của Brand Finance, thương hiệu quốc gia của Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu thế giới với lần lượt 25.900 tỷ USD và 12.800 tỷ USD năm 2018.

Nguồn: Brand Finance/Visual Capitalist.

Bài: Phương Linh
Nguồn: VnEconomy
Bookmark and Share      In      Gửi phản hồi
 
* Họ và tên
* Email (will not be published)
!
 
Các bài viết: