20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014

Theo báo cáo thường niên của hãng tư vấn thương hiệu hàng đầu InterBrand năm 2014, Apple, Google, Coca-Cola có giá trị lớn nhất thế giới, lần lượt là 118,9, 107,4 và 81,6 tỷ USD.
1. Apple

 
Giá trị thương hiệu: 118,9 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 1

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +21%

2. Google

 
Giá trị thương hiệu: 107,4 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 2

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +15%

3. Coco-Cola

 
Giá trị thương hiệu: 81,6 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 3

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +3%

4. IBM

 
Giá trị thương hiệu: 72,2 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 4

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: -8%

5. Microsoft

 
Giá trị thương hiệu: 61,2 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 5

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +3%

6. General Electric

 
Giá trị thương hiệu: 45,5 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 6

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: -3%

7. Samsung

 
Giá trị thương hiệu: 45,5 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 8

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +15%

8. Toyota

 
Giá trị thương hiệu: 45,4 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 10

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +20%

9. McDonald's

 
Giá trị thương hiệu: 42,3 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 7

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +1%

10. Mercedes-Benz

 
Giá trị thương hiệu: 34,3 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 11

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +9%

11. BMW

 
Giá trị thương hiệu: 34,2 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 12

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +7%

12. Intel
 
 
Giá trị thương hiệu: 34,2 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 9

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: -8%

13. Disney
 
Giá trị thương hiệu: 32,2 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 14

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +14%

14. Cisco

 
Giá trị thương hiệu: 30,9 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 13

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +6%

15. Amazon

 
Giá trị thương hiệu: 29,5 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 19

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +25%

16. Oracle
 
Giá trị thương hiệu: 25,9 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 18

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +8%

17. HP

 
Giá trị thương hiệu: 23,8 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 15

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: -8%

18. Gillette

 
Giá trị thương hiệu: 22,8 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 16

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: -9%

19. Louis Vuitton

 
Giá trị thương hiệu: 22,5 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 17

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: -9%

20. Honda

 
Giá trị thương hiệu: 21,7 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 20

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +17%
 
Bài: Hoài Thu
Nguồn: Zing.vn
Bookmark and Share      In      Gửi phản hồi
 
* Họ và tên
* Email (will not be published)
!