10 trường đào tạo MBA tốt nhất thế giới

Tạp chí Financial Times của Anh vừa công bố danh sách 100 trường đào tạo thạc sỹ kinh doanh (MBA) tốt nhất thế giới 2014...
10. Trường quản lý Yale
 
 
Quốc gia: Mỹ

Xếp hạng năm 2013: 14

Ảnh: China.org.cn

9. Trường kinh doanh Booth, Đại học Chicago
 
 
Quốc gia: Mỹ

Xếp hạng năm 2013: 10

Ảnh: China.org.cn

8. Trường kinh doanh Sloan, Học viện công nghệ MIT
 
 
Quốc gia: Mỹ

Xếp hạng năm 2013: 9

Ảnh: China.org.cn

7. Trường kinh doanh IESE
 
 
Quốc gia: Tây Ban Nha

Xếp hạng năm 2013: 7

Ảnh: China.org.cn

5. Trường quản trị kinh doanh Insead
 
 
Quốc gia: Pháp / Singapore

Xếp hạng năm 2013: 6

Ảnh: China.org.cn

5. Trường kinh doanh Columbia
 
 
Quốc gia: Mỹ

Xếp hạng năm 2013: 5

Ảnh: China.org.cn

4. Trường kinh doanh Wharton, Đại học Pennsylvania
 
 
Quốc gia: Mỹ

Xếp hạng năm 2013: 3

Ảnh: China.org.cn

3. Trường kinh doanh London
 
 
Quốc gia: Anh

Xếp hạng năm 2013: 4

Ảnh: China.org.cn

2. Trường thực nghiệm kinh doanh Stanford
 
 
Quốc gia: Mỹ

Xếp hạng năm 2013: 2

Ảnh: China.org.cn

1. Trường kinh doanh Harvard
 
 
Quốc gia: Mỹ

Xếp hạng năm 2013: 1

Ảnh: China.org.cn
 
Bài: Thanh Hải
Nguồn: Vneconomy.vn
Bookmark and Share      In      Gửi phản hồi
 
* Họ và tên
* Email (will not be published)
!