10 thương hiệu Trung Quốc “nổi” nhất ở nước ngoài

Danh sách 10 thương hiệu của Trung Quốc được biết đến nhiều nhất ở các thị trường phát triển...
Các viện nghiên cứu lớn của Trung Quốc mới đây đã phối hợp thực hiện một cuộc thăm dò về hình ảnh quốc gia của nước này trên toàn cầu (China National Image Global Survey).

Dưới đây là 10 thương hiệu Trung Quốc “nổi” nhất ở các nước phát triển mà kết quả cuộc thăm dò trên đã cho thấy, theo China.org.cn:

10. Great Wall Motors
 
 
Trụ sở: Bảo Định, Hà Bắc, Trung Quốc
Lĩnh vực: Ôtô
Tỷ lệ người tiêu dùng biết đến (tại các nước phát triển): 5%
Tỷ lệ người tiêu dùng biết đến (tại các nước đang phát triển): 21%

9. TCL
 
 
Trụ sở: Huệ Châu, Quảng Đông, Trung Quốc
Lĩnh vực: Đa truyền thông, viễn thông, thiết bị gia dụng
Tỷ lệ người tiêu dùng biết đến (tại các nước phát triển): 6%
Tỷ lệ người tiêu dùng biết đến (tại các nước đang phát triển): 28%

8. Shuang Hui
 
 
Trụ sở: Luohe, Hà Nam, Trung Quốc
Lĩnh vực: Thực phẩm và đồ uống
Tỷ lệ người tiêu dùng biết đến (tại các nước phát triển): 7%
Tỷ lệ người tiêu dùng biết đến (tại các nước đang phát triển): 20%

7. China Mobile
 
 
Trụ sở: Bắc Kinh, Trung Quốc
Lĩnh vực: Viễn thông
Tỷ lệ người tiêu dùng biết đến (tại các nước phát triển): 7%
Tỷ lệ người tiêu dùng biết đến (tại các nước đang phát triển): 32%

6. Bank of China
 
 
Trụ sở: Bắc Kinh, Trung Quốc
Lĩnh vực: Tài chính-ngân hàng
Tỷ lệ người tiêu dùng biết đến (tại các nước phát triển): 11%
Tỷ lệ người tiêu dùng biết đến (tại các nước đang phát triển): 24%

5. Tsingtao Beer
 
 
Trụ sở: Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc
Lĩnh vực: Thực phẩm và đồ uống
Tỷ lệ người tiêu dùng biết đến (tại các nước phát triển): 14%
Tỷ lệ người tiêu dùng biết đến (tại các nước đang phát triển): 14%

4. Haier
 
 
Trụ sở: Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc
Lĩnh vực: Thiết bị gia dụng
Tỷ lệ người tiêu dùng biết đến (tại các nước phát triển): 16%
Tỷ lệ người tiêu dùng biết đến (tại các nước đang phát triển): 35%

3. Air China
 
 
Trụ sở: Bắc Kinh, Trung Quốc
Lĩnh vực: Hàng không
Tỷ lệ người tiêu dùng biết đến (tại các nước phát triển): 17%
Tỷ lệ người tiêu dùng biết đến (tại các nước đang phát triển): 32%

2. Huawei
 
 
Trụ sở: Thẩm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc
Lĩnh vực: Viễn thông
Tỷ lệ người tiêu dùng biết đến (tại các nước phát triển): 18%
Tỷ lệ người tiêu dùng biết đến (tại các nước đang phát triển): 56%

1. Lenovo
 
 
Trụ sở: Bắc Kinh, Trung Quốc
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
Tỷ lệ người tiêu dùng biết đến (tại các nước phát triển): 34%
Tỷ lệ người tiêu dùng biết đến (tại các nước đang phát triển): 72%
 
Bài: Diệp Vũ
Nguồn: Vneconomy.vn
Bookmark and Share      In      Gửi phản hồi
 
* Họ và tên
* Email (will not be published)
!