10 hãng bán lẻ lớn nhất thế giới

Danh sách 10 công ty bán lẻ lớn nhất thế giới về doanh thu do trang The Richest giới thiệu...
10. Walgreen
 
 
 
Quốc gia: Mỹ
Năm thành lập: 1901
Số cửa hiệu: 8.300
Doanh thu năm 2012: 71,6 tỷ USD
Tài sản: 33,5 tỷ USD
 
9. Target
 
 
 
Quốc gia: Mỹ
Năm thành lập: 1902
Số cửa hiệu: 1788
Doanh thu năm 2013: 73,3 tỷ USD
 
8. Aldi
 
 
 
Quốc gia: Đức
Năm thành lập: 1913
Số cửa hiệu: hơn 8.000
Doanh thu: 73,3 tỷ USD
 
7. Home Depot
 
 
 
Quốc gia: Mỹ
Năm thành lập: 1978
Doanh thu: 74,7 tỷ USD
Tài sản: 41,1 tỷ USD
 
6. Metro
 
 
 
Quốc gia: Đức
Năm thành lập: 1964
Doanh thu: 92 tỷ USD
Tài sản: 47,9 tỷ USD
 
5. Kroger
 
 
 
Quốc gia: Mỹ
Năm thành lập: 1883
Doanh thu: 96,8 tỷ USD
Tài sản: 24,7 tỷ USD
 
4. Costco
 
 
 
Quốc gia: Mỹ
Năm thành lập: 1983
Số cửa hiệu: 626
Doanh thu: 97,1 tỷ USD
 
3. Carrefour
 
 
 
Quốc gia: Pháp
Năm thành lập: 1958
Doanh thu: 105 tỷ USD
Tài sản: 63,2 tỷ USD
 
2. Tesco
 
 
 
Quốc gia: Anh
Năm thành lập: 1919
Số cửa hiệu: 6.351
Doanh thu: 106,2 tỷ USD
Tài sản: 82,2 tỷ USD
 
1. Wal-Mart
 
 
 
Quốc gia: Mỹ
Năm thành lập: 1962
Số cửa hiệu: 2,2 triệu
Doanh thu: 469,2 tỷ USD
Tài sản: 203,1 tỷ USD
 
Bài: An Huy
Nguồn: VnEconomy.vn
Bookmark and Share      In      Gửi phản hồi
 
* Họ và tên
* Email (will not be published)
!