Những người ít nhất hai lần là “Nhân vật của năm”

Trước ông Barack Obama, đã có nhiều người từng hai lần trở thành "Nhân vật của năm" do tạp chí Time bình chọn
1. Bill Clinton
 
Tổng thống thứ 42 của nước Mỹ
 
Lần thứ nhất: Năm 1992
 
 Lần thứ hai: Năm 1998 (chia sẻ cùng luật sư Kenneth Starr)
 
 
2. Dwight D. Eisenhower
 
Tổng thống thứ 34 của nước Mỹ
 
Lần thứ nhất: Năm 1944
 
Lần thứ hai: Năm 1959
 
 
  
3. Franklin D. Roosevelt
 
Tổng thống thứ 32 của nước Mỹ
 
Lần thứ nhất: Năm 1932
 
Lần thứ hai: Năm 1934
 
Lần thứ ba: Năm 1941
 
 
  
4. George Marshall
 
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ
 
Lần thứ nhất: Năm 1943
 
Lần thứ hai: Năm 1947
 
 
  
5. George W. Bush
 
Tổng thống thứ 44 của nước Mỹ
 
Lần thứ nhất: Năm 2000
 
Lần thứ hai: Năm 2004
 
 
 
6. Harry S. Truman
 
Tổng thống thứ 33 của nước Mỹ
 
Lần thứ nhất: Năm 1945
 
Lần thứ hai: Năm 1948
 
 
  
7. Joseph Stalin
 
Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô
 
Lần thứ nhất: Năm 1939
 
Lần thứ hai: Năm 1942
 
 
  
8. Lyndon Johnson
 
Tổng thống thứ 36 của nước Mỹ
 
Lần thứ nhất: Năm 1964
 
Lần thứ hai: Năm 1967
 
 
  
9. Mikhail Gorbachev
 
Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô
 
Lần thứ nhất: Năm 1987
 
Lần thứ hai: Năm 1989
 
 
  
10. Richard Nixon
 
Tổng thống thứ 37 của nước Mỹ
 
Lần thứ nhất: Năm 1971
 
Lần thứ hai: Năm 1972 (chia sẻ cùng Bộ trưởng Ngoại giao Henry Alfred Kissinger)
 
 
  
11. Ronald Reagan
 
Tổng thống thứ 40 của nước Mỹ
 
Lần thứ nhất: Năm 1980
 
Lần thứ hai: Năm 1983 (chia sẻ cùng Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Yuri Andropov)
 
 
  
12. Winston Churchill
 
Thủ tướng Anh quốc
 
Lần thứ nhất: Năm 1940
 
Lần thứ hai: Năm 1949
 
 
  
Bài: Vinh Nguyễn
Nguồn: Vneconomy.vn
Bookmark and Share      In      Gửi phản hồi
 
* Họ và tên
* Email (will not be published)
!