15 tỷ phú hàng đầu trong làng công nghệ thế giới

Công nghệ luôn là một trong những lĩnh vực sản sinh ra nhiều tỷ phú...
15. James Goodnight
 
 
Tài sản ròng: 7,7 tỷ USD
Tuổi: 70
Nguồn gốc tài sản: software
Xếp hạng trong danh sách tỷ phú của Forbes: 154

14. Eric Schmidt
 
 
Tài sản ròng: 8,2 tỷ USD
Tuổi: 57
Nguồn gốc tài sản: Google
Xếp hạng trong danh sách tỷ phú của Forbes: 138

13. Pierre Omidyar
 
 
Tài sản ròng: 8,7 tỷ USD
Tuổi: 45
Nguồn gốc tài sản: eBay
Xếp hạng trong danh sách tỷ phú của Forbes: 123

12. Hasso Plattner
 
 
Tài sản ròng: 8,9 tỷ USD
Tuổi: 69
Nguồn gốc tài sản: Phần mềm
Xếp hạng trong danh sách tỷ phú của Forbes: 122

11. Laurene Powell Jobs và gia đình
 
 
Tài sản ròng: 10,7 tỷ USD
Tuổi: 49
Nguồn gốc tài sản: Apple, Disney
Xếp hạng trong danh sách tỷ phú của Forbes: 98

10. Azim Premji
 
 
Tài sản ròng: 11,2 tỷ USD
Tuổi: 67
Nguồn gốc tài sản: Phần mềm
Xếp hạng trong danh sách tỷ phú của Forbes: 91

9. Mark Zuckerberg
 
 
Tài sản ròng: 13,3 tỷ USD
Tuổi: 28
Nguồn gốc tài sản: Facebook
Xếp hạng trong danh sách tỷ phú của Forbes: 66

8. Paul Allen
 
 
Tài sản ròng: 15 tỷ USD
Tuổi: 60
Nguồn gốc tài sản: Microsoft và các khoản đầu tư khác
Xếp hạng trong danh sách tỷ phú của Forbes: 53

7. Steve Ballmer
 
 
Tài sản ròng: 15,2 tỷ USD
Tuổi: 56
Nguồn gốc tài sản: Microsoft
Xếp hạng trong danh sách tỷ phú của Forbes: 51

6. Michael Dell
 
 
Tài sản ròng: 15,3 tỷ USD
Tuổi: 49
Nguồn gốc tài sản: Hãng máy tính Dell
Xếp hạng trong danh sách tỷ phú của Forbes: 49

5. Sergey Brin
 
 
Tài sản ròng: 22,8 tỷ USD
Tuổi: 39
Nguồn gốc tài sản: Google
Xếp hạng trong danh sách tỷ phú của Forbes: 21

4. Larry Page
 
 
Tài sản ròng: 23 tỷ USD
Tuổi: 39
Nguồn gốc tài sản: Google
Xếp hạng trong danh sách tỷ phú của Forbes: 20

3. Jeff Bezos
 
 
Tài sản ròng: 25,2 tỷ USD
Tuổi: 49
Nguồn gốc tài sản: Amazon.com
Xếp hạng trong danh sách tỷ phú của Forbes: 19

2. Larry Ellison
 
 
Tài sản ròng: 43 tỷ USD
Tuổi: 68
Nguồn gốc tài sản: Oracle
Xếp hạng trong danh sách tỷ phú của Forbes: 5

1. Bill Gates
 
 
Tài sản ròng: 67 tỷ USD
Tuổi: 57
Nguồn gốc tài sản: Microsoft
Xếp hạng trong danh sách tỷ phú của Forbes: 2

Bài: Thanh Hải
Nguồn: Vneconomy.vn
Bookmark and Share      In      Gửi phản hồi
 
* Họ và tên
* Email (will not be published)
!