Vấn đề & Sự kiện

DIỄN ĐÀN LP VIỆT NAM

Đừng chờ xếp ghế xong mới hành động!

Áp lực từ các cam kết hội nhập đẳng cấp cao khiến chúng ta không thể lẩn tránh được nữa. Cả bộ máy phải hành động với tinh thần chuẩn bị năng lực để đáp ứng thách thức ngay từ bây giờ. Nếu cứ chờ đợi ngồi vào ghế xong xuôi mới làm thì đất nước phải trả giá đắt cho sự chậm trễ này.


Xem tiếp
  • Tham tốc độ, Việt Nam tụt hậu đến bao giờ?
  • Cơ hội có một không hai cho Việt Nam
  • Hội nhập bắt đầu từ… thấu hiểu
  • DN Nguyễn Liên Phương, PGS Ts. Trần Đình Thiên, TS. Nguyễn Đình Cung nói về "Tinh thần Quốc gia khởi nghiệp"